Hände Hoch - Aktion på Sundbyvester Plads.....Webmaster: Dines Bogø

Sundby: Generelt

Eivind Lykkestrand (1916-1994), der var ministerialbetjent, var aktiv i Danmarks Kommunistiske Parti fra 1939. Da han gik ind i modstandsbevægelsen benyttede han navnelister fra fagforeningen, når han skulle rekruttere nye medlemmer til den modstandsorganisation, han var medlem af.

I en tidligere artikel blev der redegjort for baggrunden for en 9 stk. fotoserie med "afstraffelse af en pige". Var Lykkestrand medvirkende i en anden kendte fotoserie fra besættelsen: "Afvæbning på Amager af tyske officerer"?

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
"Hände Hoch". Det ser rimelig fredeligt ud og sammenklippet på filmen virker meget autentisk.

Eivind Lykkestrand blev tilknyttet den kommunistiske del af de militære ventegrupper på Amager. Senere kom kompagniet til at hedde B4.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Maj 1945. Kompagni B4 fik vagtopgaver på Sydamager. De var indkvarteret på gården Birkelund ved skydebanerne og det tyske radaranlæg. Eivind Lykkestrand står som nr. 3 fra venstre med lys kasket. (Arkiv: Dines Bogø).

Der var 2.300 mand i Region 6, Afsnit 4 (Amager). Af de 15 kompagnier var 1/3 ledet af kommunistiske ledere.

Et par dage efter den 5. maj 1945 begyndte man at kalde sig AMPA (AMagers PArtisaner), da man havde set, at de store kendte sabotage- og likvideringsorganisationer Holger Danske og BOPA kørte rundt med deres navn påmalet deres køretøjer.

Lykkestrand var delingsfører i kompagni B4, der de første dage var stationeret på Jacob Holms fabrikker. (i dag Amager Centret).

Ret hurtigt flyttede kompagniet til Sydamager, hvor de blev indkvarteret på gården Birkelund på Fælledvej og den nærliggende tidl. tyske radarstation Krokodillelejren. Birkelund blev senere hjemsted for raketbatteri Hawk ESK 542.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
April 1945. På hjørnet af Wibrandtsvej og Amagerbrogade siger modstandsmanden Vagn til en tysk tolder, at de nu er udsat for et Hold Up. De skal bare gøre, som de får besked på, så sker der dem ikke noget. Bemærk den afskærmede lampe ved træet. Henvisning til nærmeste beskyttelsesrum. (Alle fotos fra aktionen via Frihedsmuseet).Aktioner


Eivind Lykkestrand havde i 1940-45 deltaget i forskellige aktioner, bl.a. sabotage. Organisationen havde egentlig fået besked på, at holde lave profil, så man kunne være klar, når det evt. kom til opgør ved kapitulationen.

En af de mere kendte aktioner Lykkestrand deltog i foregik for 75 år siden på Amager i april 1945. Et filmhold, bl.a. med Theodor Christensen og Ingolf Boisen, lavede optagelser til en stor dokumentarfilm, der skulle udsendes så hurtigt som muligt efter krigen.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Svend og Vagn peger med deres pistoler på de to tyske toldere. Den tyske sygeplejerske, som fulgte med, følger optrinet. Kameramanden filmer og en fotograf tager fotos.

Filmholdet manglede optagelser med et "Hold Up", hvor modstandsfolk tog håndvåben fra tyske soldater. Det havde vært praktiseret flere gange og i enkelte tilfælde var det kommet til ildkamp, hvor et medlem af Værnemagten var blevet dræbt. Københavns kommune var i flere tilfælde blevet idømt en bod på 1. mil. kr. (ca. 22 mil. nutidskroner).

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Det skal se lidt dramatisk ud. Tyskeren nægter at udlevere sin taske til gennemsyn.

Eivind Lykkestrand, Svend og Vagn mødte filmholdet på Artillerivej. De var i en varebil og holdet kørte lidt rundt. Man så bl.a. en enkelt tysk officer, men filmholdet ville have mere dramatik.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Eivind Lykkestrand kommer løbende til for at lade tyskeren forstå, at det er alvor.

På Amagerbrogade ved Sundbyvester Plads observerede man to tyske officerer (der var toldere) i selskab med en "Krankenschwester". Filmfotografen gik i aktion og en fotograf stillede sig i en anden vinkel og tog fotos.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Eivind undersøger tasken. Åbenbart er optrinet ikke mere dramatisk end, at en mor med barnevogn passerer uanfægtet forbi de bevæbnede modstandsfolk.

Svend og Vagn stak deres pistoler i siden på officererne og sagde meget direkte, at man ville have deres pistoler. Det gik meget godt, men da Svend ville se, hvad den ene havde i sin taske, gjorde denne modstand. Eivind Lykkestrand kom løbende til og tasken blev undersøgt.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Ved Sundbyvester Plads. 30. april 2020. Det var lige før, at der var mere øde på hjørnet den torsdag eftermiddag end den dag for 75 år siden, hvor aktionen foregik. (Foto; Dines Bogø).

Sygeplejersken stod hele tiden ved siden af og kiggede. På det modsatte hjørne ved linje 2?s endestation stod nogle tyske marinesoldater. De blandede sig ikke og måske havde de overbevist sig selv om, at det nok var et tysk filmhold, der optog en propaganda- eller spillefilm.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Vagn visiterer for våben.

Da optagelserne var på plads gik de to toldere surmulende ned af Wibrandtsvej sammen med sygeplejersken. Filmholdet og aktionsgruppen forlod hurtigt stedet.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Eivind kigger for at se om de er opdaget! Nok det mest kendte foto fra aktionen. I baggrunden ser man indkørslen til Sundbyvester Plads.

Theodor Christensen og Ingolf Boisen brugte bl.a. de optagelser fra Amagerbrogade i filmen "Det gælder din Frihed".

Mange civile havde passeret forbi under optrinet. Bl.a. en mor med barnevogn, men ingen blandede sig.

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
Wibrandtsvej. Tak for hjælpen og undskyld ulejligheden.

Det var ikke en rekonstruktion, men kan man kalde det en "ægte arrangeret aktion"?

Hände Hoch ? Aktionen på Sundbyvester Plads - Dines Bogø
"Nu er vi gået og det var ikke behageligt". De sidste optagelser på Wibrandtsvej er klippet fra på filmen.