1945. Tyske fly på Amager. Del 1........Webmaster: Dines Bogø

Del 2 Del 3 ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


Aftalen, som Den tyske Værnemagt indgik med den britiske feltmarskal Montgomery den 4. maj 1945 for snart 75 år siden, gik ud på, at overgivelsen i Danmark skulle foregå med virkning fra lørdag den 5. maj kl. 08.00 dansk sommertid.

I dagene efter blev flere detaljer meddelt Værnemagten bl.a., at alt udstyr skulle efterlades. Ved afmarch fra forlægningerne kunne tyskerne kun medbringe håndvåben til egen beskyttelse.

Kapitulationen ? Tyske fly på Amager - Dines Bogø
Maj 1945. Sydsiden af "Werft Magleby. Efterladt natjager af typen JU88 R-2 fra enhed NJG 102, Fliegerhorst Kastrup. (Foto: Poul Petersen. Arkiv: Dines Bogø).

Ved en optælling umiddelbart efter kapitulationen i Danmark konstaterede man, at Luftwaffe måtte efterlade ca. 1.150 fly. Hovedparten på de tyske militære flyvepladser, der var anlagt i Jylland.

I Københavns Lufthavn (Fliegerhorst Kastrup) var der ved krigsafslutningen fly fra blindflyveskolen, jagere og en del "fremmede" fly fra andre flyvepladser, der var erobret af de allierede.

Kapitulationen ? Tyske fly på Amager - Dines Bogø
Maj 1945. Flyet var parkeret på Halvejen 3, hvor "Kys og Kør området" findes i dag. Der var rigeligt at se til i de tyske fly, hvis man var hurtig med en skruetrækker. Ofte skulle det gå stærkt, da vagter forsøgte at holde uvedkommende væk fra flyene. (Foto: Poul Petersen).Lufthavn og rullebaner


I forbindelse med de tyske flyvepladser var der som regel etableret støbte rullebaner til områder med felthangarer, hvor fly kunne køres i sikkerhed.

Kapitulationen ? Tyske fly på Amager - Dines Bogø
8 km lang tysk rullebane, der forbandt 24 felthangarer og 3 permanente hangaranlæg med Lufthavn Syd. De mørke områder er beslagte marker. (Rigarkivet).

Mange af de efterladte tyske fly i Kastrup fandt personel fra RAF på og ved den 8 km lange rullebane tyskerne i 1944 havde anlagt på marker i Store Magleby.

Man optalte 175 tyske fly. Mange stod på markerne, da der ikke havde været plads i felthangarerne (3-sidede jordvolde med camouflagenet).

Kapitulationen ? Tyske fly på Amager - Dines Bogø
Der er meget få spor i dag af de tyske felthangaranlæg. I Lergravene i Strøby er jordvoldene til de tre felthangarer ikke fjernet, som man fornemmer på kortet. (Grafik: Dragør Kommune).

I første omgang forsøgte lokale modstandsfolk at bevogte de mange fly, men det var en håbløs opgave.

Kapitulationen ? Tyske fly på Amager - Dines Bogø
Maj 1945. Lergravene. Felthangarer ses tydeligt. Pløkker til at fastgøre camouflagenet ses i forgrunden. Mange af de såkaldte "flyverskjulsten", findes spredt i området i dag. (Foto af JU88A skolemaskine fra enhed FFS B34 er taget af Poul Petersen, der har kigget mod Tømmerupvej. Arkiv: Dines Bogø).

Man skulle også bevogte efterladte ammunitionsdepoter og de mange lejre med tyske civile flygtninge.