Svend Gotfred Bjørneboe (16. jan. 1916 - 11. feb. 2011)


Telegrafist for Lucjan Maslocha Mere om Lone & Lucjan


1942. "Bamse": Svend Bjørneboe.

Svend Bjørneboe var ansat i Marinen, da tyskerne angreb de danske styrker 29. august 1943. Bjørneboe blev tilknyttet Marinens illegale Efterretningsorganisation "Elverhøj".

Som telegrafist bistod han i 1943-1944 bl.a. Lucjan Maslochas danske afdeling af Polsk-engelsk Efterretningstjeneste. Flere gange brugte de bl.a. det illegale sendested Parkovsvej 33 i Gentofte.

I januar 1945 blev han beordret til Sverige, da man ønskede, at han skulle tage videre til tjeneste på britisk skibe, bemandet med dansk mandskab.


I 2005 stod Svend Bjørneboe ved opgangen til et af sendestederne på Strandvejen i Hellerup. Svend Bjørneboe var en af Maslochas faste telegrafister. Han døde 95 år gl. 11. februar 2011 og bisat ugen efter fra Søllerød Kirke.


Bisættelse: Fotos ... Dines Bogø ... Bisættelse: Sidste farvel